Regulamin


Regulamin

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków korzystania oraz funkcjonowania Sklepu internetowego pod nazwą Sklep znajdującego się pod adresem internetowym www.shotfire.com.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep. Każdy potencjalny Klient z chwilą zakupu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. Właścicielem Sklepu jest LIDO Bartosz Głowacki o numerze NIP: 9522018280 oraz numerze REGON: 142063737, z siedzibą przy ul. Bonifraterskiej 10c, 00-213 Warszawa

Składanie zamówienia

Sklep udostępnia możliwość zamawiania towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Zamówienia są przyjmowane na stronie http://www.shotfire.com.pl

Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu przyjęcia zamówienia.

Zamówienia przyjmowane są w dniach: od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 16.00.

W tych godzinach możliwe jest również odbieranie zamówień po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. 
w których brakuje adresu, numeru telefonu, numeru dowodu osobistego, numeru pozwolenia, adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia.

Do każdego zamówienia sklep wystawia paragon bądź fakturę. Paragon wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są odbierane.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia, czyli do momentu przyjęcia zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie mailem bartosz.glowacki@shotfire.com.pl. Klient może anulować zamówienia w dowolnym momencie.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich  i są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Realizacja zamówienia

Klient płaci za zamówienie gotówką w miejscu świadczenia działalności przez sklep tj.: ul. Bonifraterska 10c 00-213 Warszawa.

Płatności:

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

Ochrona danych osobowych

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).

Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r. Podanie danych osobowych i adresowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych wyłącznie przez Sklep.

Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem http://www.shotfire.com.pl

płaci za zamówienie gotówką w miejscu świadczenia działalności przez sklep tj.: ul. Bonifraterska 10c 00-213 Warszawa. Płatności:Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach ocenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.Ochrona danych osobowychW sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów praz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r. Podanie danych osobowych i adresowychjest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych wyłącznie przez Sklep.Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresemhttp://www.shotfire.com.pl